Obnovenie dodávok: Valzap 80 mg tbl flm 1x28 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Valzap 80 mg
Názov produktu
Valzap 80 mg tbl flm 1x28 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0686/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
81771
Názov produktu podľa ŠÚKL
Valzap 80 mg tbl flm 28x80 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Obnovenie dodávok


Účinnosť OD 27.1.2023.


Dňa 23. 1. 2023 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 27. 1. 2023.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)