Obnovenie dodávok: Valzap 160 mg tbl flm 1x84 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Valzap 160 mg
Názov produktu
Valzap 160 mg tbl flm 1x84 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0687/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
81777
Názov produktu podľa ŠÚKL
Valzap 160 mg tbl flm 84x160 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Obnovenie dodávok


Účinnosť OD 21.6.2022.


Dňa 17. 6. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 21. 6. 2022.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)