Obnovenie dodávok: Valpro-ratiopharm Chrono 500 mg tbl plg 1x100 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Valpro-ratiopharm Chrono  500 mg
Názov produktu
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
21/0429/06-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
36737
Názov produktu podľa ŠÚKL
Valpro-ratiopharm Chrono 500 mg tbl plg 100x500 mg (blis.Al/PVC)
Držiteľ rozhodnutia

Obnovenie dodávok


Účinnosť OD 23.9.2022.


Dňa 12. 9. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 23. 9. 2022.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)