Obnovenie dodávok: Tyverb 250 mg tbl flm (fľ.HDPE) 1x70 ks

Názov produktu
Tyverb 250 mg tbl flm (fľ.HDPE) 1x70 ks
Výdaj
Rx, Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/07/440/004
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
07339
Názov produktu podľa ŠÚKL
Tyverb 250 mg filmom obalené tablety tbl flm 70x250 mg (fľ.HDPE)

Obnovenie dodávok


Účinnosť OD 28.3.2024.


Dňa 28. 3. 2024 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 28. 3. 2024.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)