Obnovenie dodávok: Travoprost/timolol Olikla 40 μg/ml+5 mg/ml int opol (fľ.PP) 1x2,5 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Travoprost/timolol Olikla 40 μg/ml+5 mg/ml
Názov produktu
Travoprost/timolol Olikla 40 μg/ml+5 mg/ml int opol (fľ.PP) 1x2,5 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
64/0044/19-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0534D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Travoprost/timolol Olikla 40 mikrogramov/ml + 5 mg/ml očné roztokové kvapky int opo 1x2,5 ml (fľ.PP)
Držiteľ rozhodnutia

Obnovenie dodávok


Účinnosť OD 24.5.2023.


Dňa 23. 5. 2023 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 24. 5. 2023.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)