Obnovenie dodávok: Tramadol Mylan 100 mg tbl plg (blis.) 1x30 ks


Názov produktu
Tramadol Mylan 100 mg tbl plg (blis.) 1x30 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
65/0556/12-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3606A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Tramadol Mylan 100 mg tbl plg 30x100 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC)
Držiteľ rozhodnutia

Obnovenie dodávok


Účinnosť OD 2.5.2022.


Dňa 2. 5. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 2. 5. 2022.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)