Obnovenie dodávok: Topotecan Accord 1 mg/ml con inf (liek.inj.skl.jantárová) 1x1 ml


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Topotecan Accord 1 mg/ml
Názov produktu
Topotecan Accord 1 mg/ml con inf (liek.inj.skl.jantárová) 1x1 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
44/0418/12-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
2773A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Topotecan Accord 1 mg/ml infúzny koncentrát con inf 1x1 ml/1 mg (liek.inj.skl.jantárová)


Účinnosť OD 12.10.2021.

Dátum oznamu: 11. 10. 2021
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.