Obnovenie dodávok: Telmark Plus 80 mg/12,5 mg tbl (blis.Al/Al) 1x90 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Telmark Plus 80 mg/12,5 mg
Názov produktu
Telmark Plus 80 mg/12,5 mg tbl (blis.Al/Al) 1x90 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0367/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
7052A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Telmark Plus 80 mg/12,5 mg tbl 90x80 mg/12,5 mg (blis.Al/Al)

Obnovenie dodávok


Účinnosť OD 9.9.2022.


Dňa 12. 9. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 9. 9. 2022.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)