Obnovenie dodávok: TAXIMED 1 g plo ijf (liek.inj.skl.) 1x10 lag


Názov produktu
TAXIMED 1 g plo ijf (liek.inj.skl.) 1x10 lag
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0087/18-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
7240C
Názov produktu podľa ŠÚKL
TAXIMED 1 g plo ijf 10x1 g (liek.inj.skl.)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD1.10.2021

Dátum oznamu: 3. 9. 2021
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.