Obnovenie dodávok: SPERSADEX comp. int opo (fľ.LDPE) 1x5 ml


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

SPERSADEX comp.
Názov produktu
SPERSADEX comp. int opo (fľ.LDPE) 1x5 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
64/0165/95-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
76499
Názov produktu podľa ŠÚKL
Spersadex comp. int opo 1x5 ml (fľ.LDPE)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD9.9.2021

Dátum oznamu: 9. 9. 2021
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.