Obnovenie dodávok: Sovaldi 400 mg filmom obalené tablety tbl flm (fľ.HDPE) 1x28 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Sovaldi 400 mg filmom obalené tablety
Názov produktu
Sovaldi 400 mg filmom obalené tablety tbl flm (fľ.HDPE) 1x28 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/13/894/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
8996A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Sovaldi 400 mg filmom obalené tablety tbl flm 28x400 mg (fľ.HDPE)


Účinnosť OD 4.10.2021.

Dátum oznamu: 4. 10. 2021
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.