Obnovenie dodávok: SOFENTIL 50 mikrogramov/ml injekčný/infúzny roztok sol ijf (amp.skl.) 5x5 ml


Názov produktu
Výdaj
Viazaný na osobitné tlačivo so šikmým modrým pruhom
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
65/0021/19-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0326D
Názov produktu podľa ŠÚKL
SOFENTIL 50 mikrogramov/ml injekčný/infúzny roztok sol ijf 5x5 ml (amp.skl.)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD1.10.2021

Dátum oznamu: 3. 9. 2021
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.