Obnovenie dodávok: Simvacard 40 tbl flm 40 mg 1x28 ks


Názov produktu
Simvacard 40 tbl flm 40 mg 1x28 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
31/0351/00-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
15084
Názov produktu podľa ŠÚKL
Simvacard 40 tbl flm 28x40 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia


Účinnosť OD 4.10.2021.

Dátum oznamu: 4. 10. 2021
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.