Obnovenie dodávok: SANVAL 10 mg tbl flm 10 mg (blis.) 1x10 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

SANVAL 10 mg
Názov produktu
SANVAL 10 mg tbl flm 10 mg (blis.) 1x10 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
57/0155/00-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
14609
Názov produktu podľa ŠÚKL
SANVAL 10 mg tbl flm 10x10 mg (blis.Al/PVC)


Predpokladaný dátum OD30.8.2021

Dátum oznamu: 30. 8. 2021
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.