Obnovenie dodávok: SANDOSTATIN 500 mcg/1 ml sol ijf 500 µg/1 ml (amp.skl.) 5x1 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

SANDOSTATIN 500 mcg/1 ml
Názov produktu
SANDOSTATIN 500 mcg/1 ml sol ijf 500 µg/1 ml (amp.skl.) 5x1 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
56/0061/17-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
93866
Názov produktu podľa ŠÚKL
SANDOSTATIN 500 mikrogramov/1 ml injekčný/infúzny roztok sol ijf 5x1 ml/500 µg (amp.skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Obnovenie dodávok


Účinnosť OD 23.1.2023.


Dňa 19. 1. 2023 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 23. 1. 2023.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)