Obnovenie dodávok: Rotarix perorálna suspenzia sus por (stlačiteľná PE tuba) 1x1,5 ml


Názov produktu
Rotarix perorálna suspenzia sus por (stlačiteľná PE tuba) 1x1,5 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/05/330/009
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
52849
Názov produktu podľa ŠÚKL
Rotarix perorálna suspenzia v stlačiteľnej tube sus por 1x1,5 ml ( stlačiteľná PE tuba)

Obnovenie dodávok


Účinnosť OD 12.9.2022.


Dňa 12. 9. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 12. 9. 2022.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)