Obnovenie dodávok: Rosucard 20 mg tbl flm 1x30 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Rosucard 20 mg
Názov produktu
Rosucard 20 mg tbl flm 1x30 ks
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
31/0830/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
84760
Názov produktu podľa ŠÚKL
Rosucard 20 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Obnovenie dodávok


Účinnosť OD 12.2.2024.


Dňa 6. 2. 2024 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 12. 2. 2024.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)