Obnovenie dodávok: Riximyo 100 mg con inf (liek.inj.skl.) 2x10 ml

Názov produktu
Riximyo 100 mg con inf (liek.inj.skl.) 2x10 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/17/1184/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4575C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Riximyo 100 mg infúzny koncentrát con inf 2x10 ml/100 mg (liek.inj.skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Obnovenie dodávok


Účinnosť OD 30.11.2022.


Dňa 2. 12. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 30. 11. 2022.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)