Obnovenie dodávok: Ritonavir Mylan 100 mg filmom obalené tablety tbl flm (fľ.HDPE) 1x30 ks


Názov produktu
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/17/1242/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
6280C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ritonavir Mylan 100 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x100 mg (fľ.HDPE)

Obnovenie dodávok


Účinnosť OD 14.1.2022.


Dňa 14. 1. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 14. 1. 2022.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)