Obnovenie dodávok: Ratiograstim 48 MIU/0,8 ml sol ijf (striek.skl.napln. s bezp.zar.) 5x0,8 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Ratiograstim 48 MIU/0,8 ml
Názov produktu
Ratiograstim 48 MIU/0,8 ml sol ijf (striek.skl.napln. s bezp.zar.) 5x0,8 ml
Výdaj
Rx, Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/08/444/012
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
85147
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ratiograstim 48 MIU/0,8 ml injekčný alebo infúzny roztok sol ijf 5x0,8 ml/480 µg (48 MIU) (striek.skl.napln. s bezp.zar.)
Držiteľ rozhodnutia

Obnovenie dodávok


Účinnosť OD 21.3.2024.


Dňa 21. 3. 2024 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 21. 3. 2024.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)