Obnovenie dodávok: Privigen 100 mg/ml infúzny intravenózny roztok sol inf 2,5 g (liek.inj.skl.) 1x25 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Privigen 100 mg/ml infúzny intravenózny roztok
Názov produktu
Privigen 100 mg/ml infúzny intravenózny roztok sol inf 2,5 g (liek.inj.skl.) 1x25 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/08/446/004
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
80027
Názov produktu podľa ŠÚKL
Privigen 100 mg/ml infúzny intravenózny roztok sol inf 1x25 ml (liek.inj.skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Obnovenie dodávok


Účinnosť OD 10.3.2023.


Dňa 13. 3. 2023 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 10. 3. 2023.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)