Obnovenie dodávok: Privigen 100 mg/ml infúzny intravenózny roztok sol inf 20 g (liek.inj.skl.) 1x200 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Privigen 100 mg/ml infúzny intravenózny roztok
Názov produktu
Privigen 100 mg/ml infúzny intravenózny roztok sol inf 20 g (liek.inj.skl.) 1x200 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/08/446/003
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
50936
Názov produktu podľa ŠÚKL
Privigen 100 mg/ml infúzny intravenózny roztok sol inf 1x200 ml (liek.inj.skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Obnovenie dodávok


Účinnosť OD 19.1.2023.


Dňa 19. 1. 2023 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 19. 1. 2023.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)