Obnovenie dodávok: Privigen 100 mg/ml infúzny intravenózny roztok sol inf 5 g (liek.inj.skl.) 1x50 ml


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Privigen 100 mg/ml infúzny intravenózny roztok
Názov produktu
Privigen 100 mg/ml infúzny intravenózny roztok sol inf 5 g (liek.inj.skl.) 1x50 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/08/446/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
50934
Názov produktu podľa ŠÚKL
Privigen 100 mg/ml infúzny intravenózny roztok sol inf 1x50 ml (liek.inj.skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Obnovenie dodávok


Účinnosť OD 9.9.2022.


Dňa 12. 9. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 9. 9. 2022.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)