Obnovenie dodávok: Privigen 100 mg/ml infúzny intravenózny roztok sol inf 10 g (liek.inj.skl.) 1x100 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Privigen 100 mg/ml infúzny intravenózny roztok
Názov produktu
Privigen 100 mg/ml infúzny intravenózny roztok sol inf 10 g (liek.inj.skl.) 1x100 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/08/446/002
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
50935
Názov produktu podľa ŠÚKL
Privigen 100 mg/ml infúzny intravenózny roztok sol inf 1x100 ml (liek.inj.skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Obnovenie dodávok


Účinnosť OD 5.11.2021.


Dňa 24. 11. 2021 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 5. 11. 2021.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)