Obnovenie dodávok: Pregabalin Sandoz 300 mg tvrdé kapsuly cps dur 1x56 ks


Názov produktu
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/15/1011/077
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4652B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Pregabalin Sandoz 300 mg tvrdé kapsuly cps dur 56x1x300 mg (blis.PVC/PVDC/Al-perf.)
Výrobca
Držiteľ rozhodnutia

Obnovenie dodávok


Účinnosť OD 15.12.2021.


Dňa 17. 12. 2021 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 15. 12. 2021.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)