Obnovenie dodávok: PENDEPON COMPOSITUM plv inu 1,5 MU (liek.inj.) 1x1 lag


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

PENDEPON COMPOSITUM
Názov produktu
PENDEPON COMPOSITUM plv inu 1,5 MU (liek.inj.) 1x1 lag
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0155/69-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
2194B
Názov produktu podľa ŠÚKL
PENDEPON COMPOSITUM plv inu 1x1,5 MU (liek.inj.)
Držiteľ rozhodnutia


Účinnosť OD 7.7.2021.

Dátum oznamu: 13. 10. 2021
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.