Obnovenie dodávok: OSPEN 400 sir 1x150 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

OSPEN 400
Názov produktu
OSPEN 400 sir 1x150 ml
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0012/00-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
49549
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ospen 400 sir 1x150 ml (fľ.skl.tmavá)
Držiteľ rozhodnutia

Obnovenie dodávok


Účinnosť OD 13.11.2023.


Dňa 10. 11. 2023 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 13. 11. 2023.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)