Obnovenie dodávok: Ospamox 750 mg filmom obalené tablety tbl flm 1x14 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Ospamox 750 mg filmom obalené tablety
Názov produktu
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0859/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
28912
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ospamox 750 mg filmom obalené tablety tbl flm 14x750 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

Obnovenie dodávok


Účinnosť OD 13.11.2023.


Dňa 10. 11. 2023 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 13. 11. 2023.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)