Obnovenie dodávok: Norepinephrine Kabi 1 mg/ml con inf 10x1 ml (amp.skl.)

Názov produktu
Norepinephrine Kabi 1 mg/ml con inf 10x1 ml (amp.skl.)
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
78/0118/21-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
7384D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Norepinephrine Kabi 1 mg/ml con inf 10x1 ml (amp.skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Obnovenie dodávok


Účinnosť OD 15.3.2023.


Dňa 14. 3. 2023 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 15. 3. 2023.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)