Obnovenie dodávok: NEUROL 0,5 tbl 0,5 mg 1x30 ks

Názov produktu
NEUROL 0,5 tbl 0,5 mg 1x30 ks
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
70/0034/02-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
33494
Názov produktu podľa ŠÚKL
NEUROL 0,5 tbl 30x0,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Obnovenie dodávok


Účinnosť OD 12.9.2023.


Dňa 11. 9. 2023 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 12. 9. 2023.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)