Obnovenie dodávok: Nemdatine 20 mg tbl flm (blis.PVC/PVDC/Al) 1x56 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Nemdatine 20 mg
Názov produktu
Nemdatine 20 mg tbl flm (blis.PVC/PVDC/Al) 1x56 ks
Výdaj
Rx, Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/13/824/016
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
5275A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Nemdatine 20 mg filmom obalené tablety tbl flm 56x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Obnovenie dodávok


Účinnosť OD 2.2.2024.


Dňa 2. 2. 2024 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 2. 2. 2024.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)