Obnovenie dodávok: MYCOmax 150 cps dur 150 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al) 1x1 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

MYCOmax 150
Názov produktu
MYCOmax 150 cps dur 150 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al) 1x1 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
26/0008/00-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
14082
Názov produktu podľa ŠÚKL
MYCOMAX 150 cps dur 1x150 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia


Účinnosť OD 13.10.2021.

Dátum oznamu: 12. 10. 2021
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.