Obnovenie dodávok: MST CONTINUS 100 mg tbl mod 1x60 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

MST CONTINUS 100 mg
Názov produktu
MST CONTINUS 100 mg tbl mod 1x60 ks
Výdaj
Viazaný na osobitné tlačivo so šikmým modrým pruhom
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
65/0257/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
94312
Názov produktu podľa ŠÚKL
MST Continus 100 mg tbl mod 60x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

Obnovenie dodávok


Účinnosť OD 20.6.2022.


Dňa 17. 6. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 20. 6. 2022.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)