Obnovenie dodávok: Mirzaten 30 mg tbl flm (blis.PVC/PVDC/Al) 1x30 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Mirzaten 30 mg
Názov produktu
Mirzaten 30 mg tbl flm (blis.PVC/PVDC/Al) 1x30 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
30/0020/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
42603
Názov produktu podľa ŠÚKL
MIRZATEN 30 mg tbl flm 30x30 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD30.8.2021

Dátum oznamu: 2. 9. 2021
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.