Obnovenie dodávok: MEGAMOX DUO plu por 6,755 g 1x35 ml


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

MEGAMOX DUO
Názov produktu
MEGAMOX DUO plu por 6,755 g 1x35 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0180/07-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
43115
Názov produktu podľa ŠÚKL
MEGAMOX DUO plu por 1x35 ml (fľ.PE)

Obnovenie dodávok


Účinnosť OD 24.6.2022.


Dňa 23. 6. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 24. 6. 2022.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)