Obnovenie dodávok: MANTOMED 10 mg tbl flm (blis.) 1x56 ks

Názov produktu
MANTOMED 10 mg tbl flm (blis.) 1x56 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
06/0042/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
2834B
Názov produktu podľa ŠÚKL
MANTOMED 10 mg tbl flm 56x10 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Obnovenie dodávok


Účinnosť OD 1.1.2023.


Dňa 23. 1. 2023 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 1. 1. 2023.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)