Obnovenie dodávok: LIPANTHYL SUPRA 160 mg tbl flm 1x30 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

LIPANTHYL SUPRA 160 mg
Názov produktu
LIPANTHYL SUPRA 160 mg tbl flm 1x30 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
31/0394/00-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
59503
Názov produktu podľa ŠÚKL
LIPANTHYL SUPRA 160 mg tbl flm 30x160 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)


Predpokladaný dátum OD8.9.2021

Dátum oznamu: 6. 9. 2021
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.