Obnovenie dodávok: Lioton gel 100 000 gel (tuba Al) 1x100 g


Lioton gel 100 000
Názov produktu
Lioton gel 100 000 gel (tuba Al) 1x100 g
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
46/0010/97-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
45268
Názov produktu podľa ŠÚKL
Lioton gel 100 000 gel 1x100 g (tuba Al)

Obnovenie dodávok


Účinnosť OD 11.1.2022.


Dňa 11. 1. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 11. 1. 2022.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)