Obnovenie dodávok: Lamotrigin Actavis 25 mg tbl dsp 1x30 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Lamotrigin Actavis 25 mg
Názov produktu
Lamotrigin Actavis 25 mg tbl dsp 1x30 ks
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
21/0251/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
92667
Názov produktu podľa ŠÚKL
Lamotrigin Actavis 25 mg tbl dsp 30x25 mg (blis.PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Obnovenie dodávok


Účinnosť OD 2.2.2024.


Dňa 2. 2. 2024 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 2. 2. 2024.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)