Obnovenie dodávok: Kombi-Kalz 500 mg/800 IU filmom obalené tablety tbl flm (obal HDPE) 1x30 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Kombi-Kalz 500 mg/800 IU filmom obalené tablety
Názov produktu
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
39/0315/12-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1828A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Kombi-Kalz 500 mg/800 IU filmom obalené tablety tbl flm 30x500 mg/800 IU (obal HDPE)

Obnovenie dodávok


Účinnosť OD 16.3.2023.


Dňa 16. 3. 2023 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 16. 3. 2023.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)