Obnovenie dodávok: Javlor 25 mg/ml infúzny koncentrát con inf 50 mg (skl.inj.liek.+šedá butyl. zátka) 1x2 ml


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Javlor 25 mg/ml infúzny koncentrát
Názov produktu
Javlor 25 mg/ml infúzny koncentrát con inf 50 mg (skl.inj.liek.+šedá butyl. zátka) 1x2 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/09/550/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
80644
Názov produktu podľa ŠÚKL
Javlor 25 mg/ml infúzny koncentrát con inf 1x2 ml/50 mg (skl.inj.liek.+šedá butyl. zátka)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD3.9.2021

Dátum oznamu: 3. 9. 2021
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.