Obnovenie dodávok: Irbesartan Teva 300 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.PVC/PVDC/Al) 1x28 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Irbesartan Teva 300 mg filmom obalené tablety
Názov produktu
Irbesartan Teva 300 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.PVC/PVDC/Al) 1x28 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/09/576/029
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
83405
Názov produktu podľa ŠÚKL
Irbesartan Teva 300 mg filmom obalené tablety tbl flm 28x300 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia


Účinnosť OD 15.10.2021.

Dátum oznamu: 14. 10. 2021
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.