Obnovenie dodávok: Insuman Rapid sol inj 300 IU/3 ml (SoloStar-skl.nápl.v naplnen. pere) 5x3 ml (15 ml)


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Insuman Rapid
Názov produktu
Insuman Rapid sol inj 300 IU/3 ml (SoloStar-skl.nápl.v naplnen. pere) 5x3 ml (15 ml)
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/97/030/142
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
66114
Názov produktu podľa ŠÚKL
Insuman Rapid sol inj 5x3 ml/300 IU (SoloStar-skl.nápl.v naplnen..pere)

Obnovenie dodávok


Účinnosť OD 27.7.2022.


Dňa 4. 8. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 27. 7. 2022.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)