Obnovenie dodávok: Infanrix hexa plv inu (10x liek.+10x striek.+20x ihla) 10x0,5 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Infanrix hexa
Názov produktu
Infanrix hexa plv inu (10x liek.+10x striek.+20x ihla) 10x0,5 ml
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/00/152/006
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
34905
Názov produktu podľa ŠÚKL
Infanrix hexa, prášok a suspenzia na injekčnú suspenziu plv inu 10x0,5 ml (10x liek.+10x striek.+20x ihla)

Obnovenie dodávok


Účinnosť OD 25.3.2024.


Dňa 26. 3. 2024 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 25. 3. 2024.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)