Obnovenie dodávok: Igamad 1500 IU sol inj 1500 IU (striek.inj.skl.) 1x2 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Igamad 1500 IU
Názov produktu
Igamad 1500 IU sol inj 1500 IU (striek.inj.skl.) 1x2 ml
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
59/0146/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
91630
Názov produktu podľa ŠÚKL
Igamad 1500 IU sol inj 1x2 ml/1500 IU (striek.inj.skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Obnovenie dodávok


Účinnosť OD 13.9.2023.


Dňa 13. 9. 2023 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 13. 9. 2023.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)