Obnovenie dodávok: Ifirmasta 300 mg tbl flm (blis.PVC/PE/PVDC/Al) 1x28 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Ifirmasta 300 mg
Názov produktu
Ifirmasta 300 mg tbl flm (blis.PVC/PE/PVDC/Al) 1x28 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/08/480/014
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
59453
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ifirmasta 300 mg filmom obalené tablety tbl flm 28x300 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia


Predpokladaný dátum OD13.9.2021

Dátum oznamu: 9. 9. 2021
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.