Obnovenie dodávok: Hydrogenuhličitan sodný B. Braun 4,2 % sol inf (3628825) (fľ.skl.) 10x250 ml


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Hydrogenuhličitan sodný B. Braun 4,2 %
Názov produktu
Hydrogenuhličitan sodný B. Braun 4,2 % sol inf (3628825) (fľ.skl.) 10x250 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
76/0756/92-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
33833
Názov produktu podľa ŠÚKL
Hydrogenuhličitan sodný B. Braun 4,2 % sol inf 10x250 ml (fľ.skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Obnovenie dodávok


Účinnosť OD 17.6.2022.


Dňa 20. 6. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 17. 6. 2022.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)