Obnovenie dodávok: Humalog 100 U/ml sol inj (liek.inj.skl.) 1x10 ml


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Humalog 100 U/ml
Názov produktu
Humalog 100 U/ml sol inj (liek.inj.skl.) 1x10 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/96/007/002
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
89134
Názov produktu podľa ŠÚKL
Humalog 100 U/ml, injekčný roztok v injekčnej liekovke sol inj 1x10 ml (liek.inj.skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Obnovenie dodávok


Účinnosť OD 4.5.2022.


Dňa 4. 5. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 4. 5. 2022.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)