Obnovenie dodávok: Gopten 2 mg cps (blis.) 1x28 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Gopten 2 mg
Názov produktu
Gopten 2 mg cps (blis.) 1x28 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0301/18-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
48200
Názov produktu podľa ŠÚKL
Gopten 2 mg cps 28x2 mg (blis.PVC/PVDC/Al)


Predpokladaný dátum OD8.9.2021

Dátum oznamu: 6. 9. 2021
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.