Obnovenie dodávok: Fraxiparine 9 500 IU (anti-Xa)/1 ml sol inj (striek.inj.skl.napl.) 10x1 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Fraxiparine 9 500 IU (anti-Xa)/1 ml
Názov produktu
Fraxiparine 9 500 IU (anti-Xa)/1 ml sol inj (striek.inj.skl.napl.) 10x1 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
16/0281/90-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
96988
Názov produktu podľa ŠÚKL
Fraxiparine 9 500 IU (anti-Xa)/1 ml sol inj 10x1 ml/9,5 KU (striek.inj.skl.napl.)

Obnovenie dodávok


Účinnosť OD 17.5.2023.


Dňa 17. 5. 2023 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 17. 5. 2023.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)